Tarieven

Vanaf 1 januari 2009 zijn de tarieven van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck vrijgegeven. Dit houdt in dat elke praktijk overeenkomstig de contracten met de zorgverzekeraars zal declareren. Het tarief kan daardoor per zorgverzekeraar verschillen. Voor niet-verzekerden (behandelingen die buiten de vergoeding van de zorgverzekering vallen) is elke praktijk gerechtigd zelf het tarief te bepalen. Het tarief staat per verrichting vermeld op de tarievenlijst in de praktijk.